Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Afstamming en adoptie

Je afstammingsband heeft belangrijke juridische gevolgen voor je. Is er betwisting of vaststelling van vaderschap of meemoederschap?

Lees meer

Bijstand bij bemiddeling

Met bemiddeling kun je te maken krijgen buiten de rechtbank om of in het kader van een juridische procedure. We adviseren je over je rechten en plichten.

Lees meer

Echtscheiding en vereffening

Scheiden doet lijden. In zo’n moeilijke periode is het fijn als je een beroep kunt doen op een ervaren en empathische raadsman.

Lees meer

Erfeniskwesties en nalatenschap

Word je geconfronteerd met een overlijden? Dan is dat allereerst een zware emotionele gebeurtenis. En het heeft vaak ook tot gevolg dat er een nalatenschap geregeld moet worden. Helaas geeft dat wel eens aanleiding tot conflicten.

Lees meer

Onderhoudsgeld en alimentatie

De wetgeving schrijft voor dat iedere ouder zorgt draagt voor zijn kinderen in verhouding tot de middelen die hij of zij heeft.

Lees meer

Verblijfsregeling kinderen en co-ouderschap

Waar zullen de kinderen straks verblijven als we gescheiden zijn? Is co-ouderschap mogelijk? Kunnen we een weekendregeling treffen? Waarmee houdt de rechtbank allemaal rekening als ze een verblijfsregeling voor de kinderen vastlegt?

Lees meer

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers