Voor particulieren

Ben je particulier en zit je in moeilijkheden?
Veel mensen twijfelen om zich te laten bijstaan door een advocaat. Wij scheppen op voorhand duidelijkheid over onze werkwijze en het kostenplaatje.

Al tijdens je eerste raadpleging leggen we je dat helder uit. Dat scheelt, want zo laat je je met een gerust hart door ons helpen en verdedigen.

Huur / woninghuur / pacht

De meeste mensen zijn bekend en vertrouwd met een huurovereenkomst. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden over deze contracten. En die leiden soms tot vervelende gevolgen.

Lees meer

Koop / verkoop / leningen

‘Verbintenissen strekken partijen tot wet’, staat er in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. Als je een of meerdere verbintenissen aangaat, dan ben je ook verplicht om die na te komen.

Lees meer

Schadedossiers en aansprakelijkheid

Wie is aansprakelijk als er ergens bewust of onbewust schade wordt veroorzaakt? Wie gaat die schade dan vergoeden? Vragen waarop het antwoord niet altijd zo duidelijk is. .

Lees meer

Bouw en aanneming

Ben je opdrachtgever en verloopt je bouwproject niet zoals verwacht? Loop je als aannemer of architect tegen een uitvoeringsprobleem aan of heb je te maken met onderlinge geschillen of factuurprotesten? Wij verdedigen je dossier.

Lees meer

Eigendomsgeschillen

Bij eigendomsrecht gaat het over je recht om roerende en onroerende zaken in eigendom te hebben. Het eigendomsrecht is een heel ruim begrip en bepaalt alle regels die verbonden zijn aan alles wat in je in eigendom kunt hebben. Voor al die soorten geschillen mag je bij ons aankloppen.

Lees meer

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid rust op een onroerend goed in het voordeel van een ander erf. De last komt dus het gebruik en nut van een ander onroerend goed ten goede. Denk aan het recht van doorgang, het verbod om te beplanten en het recht van uitzicht.

Lees meer

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers