Tarieven

Meer weten over onze tarieven? Hieronder vind je algemene info over de toepassing, berekeningswijzen en meer.

De tarieven worden toegepast die werden goedgekeurd door de Orde van Advocaten van de balie Limburg. Sedert 1/1/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan de BTW. Onze tarieven worden dus vermeerderd met 21 % BTW.

Tijdens het eerste gesprek worden de tarieven en mogelijkheden besproken.

De factuur bestaat uit erelonen (de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert) en kosten (de uitgaven die de advocaat maakt voor rekening van de cliënt in diens dossier).

Het ereloon wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren die bestaan uit consultaties, opstellen van adviezen, opstellen van conclusies, studie van het dossier, pleidooien, bijwonen expertises,…

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd :

  • berekening per uur
  • berekening naargelang van de waarde
  • berekening per prestatie

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten o.a. briefwisseling, e-mails, kopies, verplaatsingskosten, gerechtskosten en bijzondere kantoorkosten.​

De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De rechtbank bepaalt wie ze uiteindelijk moet betalen.
In bepaalde gevallen beschikt u over een gratis tussenkomst van een advocaat op basis van een polis rechtsbijstand (die bv. voorzien is in uw familiale verzekering of autoverzekering).
Tot slot behandelt dit advocatenbureau eveneens pro‐deodossiers.

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers

juridisch advies voor particulieren

juridisch advies voor ondernemers